همکاری با ما

ما بر این باوریم که سرمایۀ اصلی هر مجموعه، نیروی انسانی آن است. از سوی دیگر، جذبِ افراد متخصص و کوشا و بسترسازی در جهتِ شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح مهارت‌های آنان، به ویژه قشر جوان، در زمینه‌های فرهنگی، از جمله اهداف اساسی ماست. بنابراین از همه‌ی علاقه‌مندان به همکاری با «مؤسسه فرهنگی بوم‌نگار دانش‌افزا»، دعوت می‌کنیم تا از طریق تکمیل فرم ذیل، به جمع ما بپیوندند.

چشم‌ به راه حضور افراد توانمند و خلّاق هستیم و زمینه‌های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم خواهیم نمود.

.