تیم ما

متین لطفی

مؤسس و مدیرعامل

 


 

علی‌اکبر لطفی

پژوهشگر


سردار خالدی

پژوهشگر


 

سمیرا لطفی

پژوهشگر


 

بشرا لطفی

کارشناس تولید محتوا


 

نوید لطفی

گرافیست